Registraties


Prascana is aangesloten bij gespecialiseerde beroepsverenigingen en staat ingeschreven in het beroepsregister. Hierdoor voldoet Prascana aan de vereiste criteria op het gebied van opleiding, bij- en nascholing, praktijkvoering en klacht- en tuchtrecht.

Vereniging van & voor Kindertherapeuten
Registratie nr. A09-020 
www.vvvk.nl

De Nederlandse Federatie Gezondheid
Registratie nr. 6704126804 
www.de-nfg.nl

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
Registratie nr. 409016R
www.rbcz.nu


Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg
Registratie nr. 11821
www.scag.nl

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
Registratie nr. 100025048
www.skjeugd.nl