Registraties

Prascana is aangesloten bij gespecialiseerde beroepsverenigingen en staat ingeschreven in het beroepsregister. Hierdoor voldoet Prascana aan de vereiste criteria op het gebied van opleiding, bij- en nascholing, praktijkvoering en klacht- en tuchtrecht.

Vereniging van & voor Kindertherapeuten
Registratie nr. A09-020 
www.vvvk.nl

 

De Nederlandse Federatie Gezondheid
Registratie nr. 6704126804 
www.de-nfg.nl

 


Register Beroepsbeoefenaren Complemantaire Zorg

Registratie nr. 409016R 
www.rbcz.nu