EMDR


EMDR is de afkorting van ‘Eye Movement Desentization & Reprocessing’. Letterlijk betekent dit: 'door oogbewegingen minder gevoelig worden en opnieuw verwerken'. Het is
een is kortdurende behandelmethode voor kinderen en volwassenen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring.

 

Nare of schokkende gebeurtenis


Er zijn verschillende soorten gebeurtenissen waardoor kinderen beschadigd kunnen raken. Gelukkig verwerkt een groot deel van de kinderen deze gebeurtenis(sen) op eigen kracht en zonder inschakeling van hulpverlening door ouders of verzorgers. Echter bij een aantal kinderen ontwikkelen zich klachten en problemen ten gevolge van deze gebeurtenis(sen).

 

Blijvende klachten


Zo kan een kind last krijgen van nachtmerries, flashbacks, vermijding van bepaalde personen, plaatsen of sociale situaties, prikkelbaarheid, hyperactiviteit of rusteloosheid. Soms vertonen kinderen gedagsveranderingen waar de link met de beschadigde gebeurtenis minder duidelijk is, zoals (in)slaapproblemen, angsten, somberheid, vaker huilen, het steeds naspelen van de traumatische gebeurtenis, vastklampen aan/verstoten van een ouder, woedeaanvallen, dagdromen, bedplassen, duimzuigen, schaamte- of schuldgevoelens, lichamelijke klachten of onzekerheid over zichzelf.

Illustraties: Suus van den Akker,

"Tim en het wonder EMDR"

De behandeling


Bij een EMDR-behandeling wordt de onaangename gebeurtenis vanuit een veilige omgeving bewust teruggehaald met alle beelden, gevoelens en lichamelijke sensaties die daarbij horen.  Dit kan ook door middel van een tekening. Tegelijk wordt een afleidende taak aangeboden. Dit kan op de volgende manieren:

  • Het met de ogen volgen van de hand van de therapeut die op 30 cm afstand van het gezicht heen en weer beweegt.
  • Via een koptelefoon luisteren naar tikjes die afwisselend in het linker en rechter oor worden aangeboden.
  • Tactiele stimulatie door afwisseld op de rechter of linker hand van het kind te trommelen of te tappen.

Door deze afleidende taak ontstaat verwarring in de hersenen. Gevolg is dat alsnog verwerking plaatsvindt van de nare gebeurtenis. Het kan zijn dat een kind zich daardoor wat vermoeider voelt, hoofdpijn heeft of heftiger droomt dan anders. Dit hoeft echter niet.

Welke leeftijd?


Toepassing van EMDR is mogelijk bij kinderen van alle leeftijden en bij volwassenen. Ook ingrijpende gebeurtenissen die plaatsvonden voordat de taalontwikkeling op gang is gekomen, kunnen met behulp van EMDR worden verwerkt. Bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling.

RDI


Een afgeleide therapievorm van EMDR is RDI. Dit is de afkorting van 'Resource Development & Installation". RDI is een goede manier om de persoonlijke draagkracht en zelfvertrouwen van een kind te vergroten en de emoties beter te verdragen. Met RDI wordt gewerkt met positieve ervaringen en het toevoegen van hulpbronnen en kwaliteiten. Deze methode wordt vaak  gebruikt om een kind sterker te maken, meer draagkracht te geven of voorafgaand aan een EMDR sessie.