Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet waardoor de privacy in alle landen van de EU gelijk is. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers.

Prascana is AVG-proof en voldoet aan de maatregelen zoals door de AVG vereist. Het privacy document kun je hier downloaden.