Registraties


Prascana is aangesloten bij twee gespecialiseerde beroepsverenigingen en staat ingeschreven in het beroepsregister voor de complementaire zorg en als jeugdprofessional bij kwaliteitsregister voor de jeugd. Hierdoor voldoet Prascana aan de vereiste criteria op het gebied van opleiding, bij- en nascholing, praktijkvoering en klacht- en tuchtrecht.  Ook de diploma's medische- en psychosociale basiskennis zijn in het bezit, waardoor therapie bij Prascana voor vergoeding in aanmerking kan komen.

 

Vereniging van & voor Kindertherapeuten
Registratie nr. A09-020 
www.vvvk.nl

De Nederlandse Federatie Gezondheid
Registratie nr. 6704126804 
www.de-nfg.nl

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
Registratie nr. 409016R
www.rbcz.nu


Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg
Registratie nr. 11821
www.scag.nl

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
Registratie nr. 100025048
www.skjeugd.nl