Registraties


Prascana is aangesloten bij een gespecialiseerde beroepsvereniging en staat ingeschreven in het beroepsregister voor de complementaire zorg en als jeugdprofessional bij kwaliteitsregister voor de jeugd. Hierdoor voldoet Prascana aan de vereiste criteria op het gebied van opleiding, bij- en nascholing, praktijkvoering en klacht- en tuchtrecht.  Ook de diploma's medische- en psychosociale basiskennis zijn in het bezit, waardoor therapie bij Prascana voor vergoeding in aanmerking kan komen.

De Nederlandse Federatie Gezondheid
Registratie nr. 6704126804 
www.de-nfg.nl

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
Registratie nr. 409016R
www.rbcz.nu

Klachtenregeling en geschillencommissie
Registratie nr. CIBG/EGi 27349.2
www.erisietsmisgegaan.nl

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
Registratie nr. 100025048
www.skjeugd.nl