Vergoedingen


De sessies bij Prascana worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen. Het is raadzaam om vooraf zelf contact op te nemen met je zorgverzekeraar om te kijken of je voor vergoeding in aanmerking komt. Vermeld hierbij dat
Prascana is aangesloten bij de beroepsvereniging de NFG.

Vergoedingenoverzicht 2021

Vergoedingenoverzicht 2022


Wanneer je geen vergoeding krijgt van je zorgverzekering dan kun je vergoeding voor jeugdhulp aanvragen bij de gemeente. Prascana staat ingeschreven bij de Stichting
Kwaliteitsregister Jeugd en heeft via Koel&Co een contract met de gemeente. Hierdoor is vergoeding vanuit de gemeente mogelijk. Een aanvraag hiervoor gaat via een verwijsbrief van een zogenaamde verwijzer, zoals de huisarts, het Centrum voor Jeugd & Gezin, een jeugdbeschermer of een medisch specialist.

Een andere mogelijkheid is om de gemaakte kosten op te voeren als bijzondere ziektekosten bij je belastingaangifte.