Integratieve Kinder- & jeugdtherapie?


Integratieve Kindertherapie is een kortdurende en oplossingsgerichte vorm van therapie, speciaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren van 4-18 jaar. Integratief betekent dat er gebruik gemaakt wordt van verschillende methodieken die aansluiten bij de belevingswereld en de situatie van een kind. Hierdoor ontvangt ieder kind therapie op maat.

Tijdens de therapie wordt veel spel, creativiteit en enthousiasme ingezet. Kinderen hebben zelf een actieve rol in het geheel waardoor zij niet het gevoel krijgen 'in therapie' te zijn. Zij ervaren het werken aan zichzelf meestal als erg prettig, omdat zij al snel resultaat merken. 


Gedachten


We hebben ruim 50.000 gedachten per dag. Deze gedachten bepalen voor het grootste gedeelte ons gevoel en gedrag. Wat denk je, wat voel je, en wat doe je? Hoe kun je hier zelf invloed op uitoefenen? Samen met je kind kijk ik naar het gedrag tijdens bepaalde situaties en de bijbehorende gedachten en gevoelens. De situatie of gebeurtenis kun je niet altijd veranderen maar wel de wijze hoe je ermee omgaat.


Het zelfbeeld


Het zelfbeeld is de manier hoe je naar jezelf kijkt. Dit is van grote invloed op hoe je handelt in bepaalde situaties. Het zelfbeeld wordt met name beïnvloed door de mensen in de omgeving die nauw bij een kind betrokken zijn. Jezelf leren waarderen en op jezelf kunnen vertrouwen kan pas ontstaan als je positieve gedachten hebt over jezelf.

Als je kind vaak negatieve gedachten over zichzelf heeft dan is het belangrijk dat deze worden omgezet naar positieve en helpende gedachten. Tijdens de therapie gaat je kind op ontdekkingstocht om alle kwaliteiten en talenten van zichzelf in kaart te brengen. Ook als je kind denkt deze niet te hebben. Ieder kind heeft namelijk vele kwaliteiten in huis maar is zich daar niet altijd van bewust.

 

Therapievormen


Om het beste resultaat te kunnen bereiken, wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken, zoals:

Integratieve kindertherapie werkt snel en effectief.
Een vicieuze cirkel kan blijvend doorbroken worden!

Wanneer?


De redenen waarom een kind even niet lekker in zijn vel zit, kunnen heel verschillend zijn. Het inzetten van een kindertherapeut kan een goede keuze zijn als je een of meerdere van onderstaande klachten of situaties bij je kind herkent.

 • Faalangst of andere angsten
 • Een negatief zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen
 • Hoogsensitiviteit
 • Omgaan met bijzondere eigenschappen, zoals hoogbegaafdheid, AD(H)D of stoornissen binnen het autistisch spectrum
 • Moeite met sociale contacten
 • Pesten of gepest worden
 • Concentratieproblemen
 • Slaapproblemen
 • Eetproblemen
 • Boosheid, woedeaanvallen of agressie
 • Opvallende gedragsveranderingen
 • Puberteitsproblemen
 • Behoeft aan het praten met een onafhankelijk persoon
 • Behoefte aan een luisterend oor
 • Lichamelijke klachten met of zonder medische oorzaak
 • 'Vage' klachten...

  Of is er sprake van:
 • Spanningen binnen het gezin of systeem
 • Echtscheiding
 • Rouwverwerking
 • Meemaken van een ingrijpende of traumatische gebeurtenis

  Staat iets wat je zoekt hier niet bij of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op zodat we samen kunnen bekijken wat Prascana  voor jou en je kind kan betekenen.

 

Werkwijze


Als ouder of gezaghebbende voogd kun je zelf je kind aanmelden. 

Tijdens het intakegesprek wordt de reden van aanmelding besproken, de hulpvraag samengesteld en gekeken of je kind bij Prascana op de juiste plek zit. Kinderen onder de 12 jaar hoeven niet zelf bij het intakegesprek aanwezig te zijn. Bij kinderen onder de 16 jaar geldt de regel dat beide gezaghebbende ouders - gehuwd of gescheiden - akkoord moeten gaan met de therapie.

Een sessie met een kind duurt 60 minuten en hierbij zijn geen ouders of verzorgers aanwezig. De inhoud van de sessie is vertrouwelijk dus zowel ouders als andere betrokkenen zullen geen gedetailleerde informatie hierover ontvangen. Mocht er echter iets naar voren komen dat direct besproken dient te worden dan zal ik je kind uiteraard aanmoedigen dit te doen.

Tussendoor zullen evaluatiegesprekken plaatsvinden met de ouders. Hierin wordt in grote lijnen de voortgang van de therapie besproken, hoeveel sessies er nog nodig zijn en op welke wijze ouders zelf een bijdrage aan de therapie kunnen leveren.

Wanneer ouders en kind het gevoel hebben dat het gewenste resultaat bereikt is dan volgt een laatste sessie. Indien gewenst kan er nog een afspraak voor een afrondende oudersessie gemaakt worden.


Ervaringen

Kijk hier voor het lezen van ervaringen van kinderen en ouders.

In verband met de privacy zijn een aantal namen op verzoek van de ouders veranderd.
Wil jij ook graag je ervaring bij Prascana delen? Dat kan via het contactformulier.