Cognitieve gedragstherapie


Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en cognitieve therapie. Cognitieve gedragstherapie gaat er vanuit dat de problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten en gedrag. Het is niet de gebeurtenis zelf die negatieve gevoelens bezorgen maar de ‘gekleurde bril’ waardoor je de dingen zo ziet.

 


Cognitieve therapie richt zich op de gedachten en emoties. Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van het gedrag. Cognitieve gedragstherapie beïnvloedt dus gedrag, gedachten en gevoel. Door anders tegen een situatie aan te kijken verandert het gevoel en het gedrag.