Kenmerken van HSK's


Hieronder volgt de lijst van kenmerken, zoals het 'Landelijk informatiepunt Hoogsensitieve Kinderen' (LIHSK) die hanteert. De lijst is onderverdeeld in vier categorieën. Bij hoogsensitieve kinderen herkennen we kenmerken uit alle vier categorieën. De kenmerken staan in relatie tot elkaar en hebben dus vooral betekenis in hun onderlinge samenhang. Daarmee ontstaat een beeld van hoogsensitiviteit dat in een kind herkenbaar moet zijn. Voldoen aan slechts enkele kenmerken is dus niet genoeg om te kunnen spreken van hoogsensitiviteit.

Lichamelijk: het fysieke lichaam, inclusief de zintuigen

 

 • veel zien, kleine veranderingen waarnemen
 • graag 'langs de kant' staan om te observeren
 • scherp horen, bijvoorbeeld geluiden snel 'hard' noemen
 • geïrriteerd door kleine ongemakken, zoals natte mouw of labeltjes in kleding
 • intens reageren op lichamelijke pijn
 • geur- en smaakverschillen
 • gevoelige ogen, bijvoorbeeld licht snel 'fel' noemen

Emotioneel: gevoelens, omgang met anderen

 

 • aanvoelen van stemmingen en emoties
 • zich snel zorgen maken
 • toetrekken naar kinderen die enigszins buiten de groep vallen
 • behoefte hebben aan een rustige omgeving met niet te veel mensen
 • moeite hebben met veranderende omstandigheden
 • kwetsbaarheid van anderen zien en begrijpen
 • tijd nodig hebben om aan een nieuwe situatie of omgeving te wennen
 • groot inlevingsvermogen in de gevoelens van anderen
 • niet van verrassingen houden
 • op jonge leeftijd al in staat zijn tot zelfreflectie
 • niet in het middelpunt van de belangstelling willen staan

 

Mentaal: denken, leren, informatieverwerking

 

 • een goed geheugen hebben
 • voor de leeftijd over een grote woordenschat beschikken
 • snel van de ene gedachte naar de andere associëren
 • diepzinnige vragen stellen
 • eindeloos willen weten 'waarom'
 • resultaten van rekenen blijven achter bij de rest van de vakken
 • een goed gevoel voor vreemde talen hebben, maar die graag in de praktijk leren via conversatie (liever dan uit een boekje)
 • kennis op school niet letterlijk willen/kunnen reproduceren, maar liever creatief toepassen
 • moeite hebben met structureren en organiseren
 • een hekel hebben aan oefenen en herhalen
 • dichtklappen of zenuwachtig worden bij feitelijke, gesloten vragen
 • liever belevend lezen dan begrijpend lezen

Spiritueel: besef van een zingevende context, eventueel vallend buiten de grenzen van het direct waarneembare

 

 • eigen wijsheid, heel gericht de eigen weg volgen
 • vol levenslust, heel blij en enthousiast kunnen zijn
 • zeer hechten aan de waarheid
 • gericht zijn op liefde en vrede
 • diep nadenken over levensvragen
 • sterke binding hebben met de natuur (planten, dieren)
 • blijk geven van respect voor het leven en voor andere mensen
 • wat tegenover elkaar staat tot harmonie (willen) brengen ('mediator')

Paranormaal-spiritueel


Sommige kinderen geven blijk van paranormaal-spirituele kenmerken. Deze kenmerken zijn niet karakteristiek voor alle hoogsensitieve kinderen, maar kunnen bij enkele van hen wel overduidelijk aanwezig zijn.

 • geesten of entiteiten ervaren
 • communiceren met elfjes, kabouters enz.
 • telepathische vermogens bezitten
 • gebeurtenissen voorzien
 • licht en kleuren (aura's) waarnemen
 • herinneringen aan vorige levens hebben

 

Bron: Landelijk informatiepunt Hoogsensitieve Kinderen: www.lihsk.nl